Pravidla pro pěstování bonsají

Překlad The 'Rules' of Bonsai by Brent Walston


Představení

Jako všechna jiná umění i tvorba bonsají podléhá jakýmsi pravidlům, vodítkům či doporučením. Slovo „pravidla“ nejhůře vystihuje postup tvorby bonsají, ale nejběžnější. Tyto pravidla nejsou vytesána do kamene a často se porušují podle aktuální potřeby, jsou ale neocenitelné pro lidi, kteří se tvorbě bonsají teprve učí. Zjednodušují to, co by bylo jinak velkým souborem rozodnutí.

Tyto pravidla pochází převážně z japonské kultury posledních několika staletí. Jsou určitou analýzou toho, co při tvorbě bonsají funguje a co naopak nevypadá dobře. Téměř každý dokáže vytvořit slušně vypadající bonsaj, pokud se bude držet těchto pravidel, ať už má talent, či nikoliv.

Samozřejmě, velmi dobré bonsaje budou stále záviset na talentu, zkušenostech a inspiraci stejně jako na obecné shodě s pravidly bonsají.

  Kmen a kořeny - nebari

 • výška by měla být šestinásobná k šířce kmene
 • kmen by měl být lehce nakloněn k divákovi
 • Kmen by se měl rozšiřovat u země, aby viditelně kotvil rostlinu
 • Kořeny by měly růst z rozšířeného kmene
 • Žádný přímý kořen k divákovi
 • Vrchol by se měl naklánět směrem k divákovi
 • Kmen by se měl při stoupání zúžovat (ne obráceně)
 • Štěpy by měly být pečlivě naroubované a nenápadné, nebo by měly být umístěny dostatečně nízko, aby zmizely v nebari.
 • Tvar kmene by neměly mít za následek „holubí prsa“ (kruhovitost směrem k divákovi).
 • Vrchol by měl končit ve směru udávaném základem kmene – mělo by být zachováno „flow“
 • Linka kmene by se neměla pohybovat „zpět na sebe“. To je jedno z mých pravidel a těžko vysvětlitelné. Týká se to celkového tvaru stromu. Linka kmene, která se sama pohybuje zpět, vytváří křivku písmene „C“.
 • Pro formální a neformální vzpřímený postoj by vrchol měl být nad základnou.
 • V neformálních vzpřímených stylech bude příliš mnoho křivek „S“ únavné.
 • Jak strom stoupá, křivky by měly být blíže k sobě (související s umístěním větví).
 • Strom by měl mít pouze jeden kmen
 • Styl dvojkmen by měl rozdělovat stromek v samotném základu u kořene stromu, ne výše.

  Větve

 • Větve se nesmí křížit a nesmí křížit kmen
 • Žádné do očí přímo směrované větve (bodající do očí)
 • První větev by měla být umístěna zhruba v třetině výšky stromu.
 • Pokračující větve umístěné v jedné třetině zbývající vzdálenosti k vrcholu stromu.
 • Větve jdou na vnější straně křivek (Žádné větve břicha).
 • Měřítko větve by mělo být v poměru ke kmenu stromu. Větve, které jsou tlustší než jedna třetina kmene, budou působit příliš silně.
 • První větev by měla být vlevo (nebo vpravo), druhá větev vpravo (nebo vlevo), třetí větev by měla být zpětná větev.
 • Větve by se měly vizuálně střídat – žádné paralelní stejné větve
 • Stoupáním by měly větve zmenšovat svou velikost a tloušťku.
 • Mezi větvemi by měl být prostor „pro průlet ptáků“.
 • První a druhá větev (levá a pravá) by měla být směrována dopředu, aby stromek diváka vizuálně přitáhl
 • První, druhá a třetí větev jsou od sebe vzdáleny přibližně 120 stupňů, přičemž zadní větev není přímo za stromem.
 • Pouze jedna větev na pozici trupu, žádné „kolo a paprsek“ nebo větvené větve, nebo tyčové větve (větve přímo naproti sobě).
 • Větve by měly vytvořit obrys skalnatého trojúhelníku s vrcholem reprezentujícím Boha, prostřední roh člověka a dolní roh země.
 • Sekundární větve se střídají vlevo a vpravo a řídí se pravidly umístění hlavní větve, s výjimkou případů, kdy by se neměly pohybovat žádné sekundární větve nahoru nebo dolů. Tím se vytvoří listová podložka.
 • Chcete-li vytvořit iluzi starého stromu, dejte větve dolů. Mladé stromy mají větve stoupající vzhůru. Větve blízko a v vrcholu mohou být horizontální nebo vzestupné, protože se jedná o mladou část stromu.
 • Větve pro kaskády se obecně řídí pravidly pro vzpřímené styly, kromě toho, že kmen se pohybuje dolů.
 • U stromů dvojčat by neměly být větve mezi stromy, které by překročily kmeny. Vnější větve obou stromů tvoří trojúhelníkový list.
 • Jin by neměl být ukryt v listí.

  Nádoby, misky

 • Strom by měl být umístěn za středovou linií misky a vlevo nebo vpravo od osy.
 • Hloubka misky by měla být poměrově ke kmenu, s výjimkou kaskád.
 • Barevně glazované misky by měly být použity pro kvetoucí a plodící stromy a barvy by měly doplňovat barvu květu.
 • Šířka misky by měla být dvě třetiny výšky stromu. Pro velmi krátké stromy by šířka měla být dvě třetiny šířky stromu.
 • Styl misky by měl odpovídat stylu stromu. Vzpřímené styly bez výrazně tvarovaného kmene by měly být v pravoúhlých nádobách s ostrými rysy. Neformální vzpřímené s velkým kroucením kmene by měly být v oválných nebo kulatých nádobách. Masivní stromy by měly být v hlubokých obdélníkových nádobách.

  Kultura

 • Substrát by měl být jednotný, ne vrstvený. (Nové pravidlo, stále najdete rozpory).
 • Dostatečně naplno hnojte. (Nové pravidlo, rozpory).
 • Voda shora, ne ponořením bonsaje - to zabrání nahromadění solí.
 • Zvyšte vlhkost pomocí podnosu z oblázků a vody nebo udržením prostoru pod lavicí mokrou, ne zamlžením. (Toto je moje pravidlo, bude kontroverze. Rosení zvyšuje nahromadění soli na listech a prakticky nijak nezvyšuje vlhkost.)
 • Odstraňte většinu „jemných částic“ z jakékoli směsi půdy – používejte pouze hrubé částice.
 • Zalévejte, když to rostliny potřebují, ne podle pevně daného rozvrhu.
 • Udržujte mírné klimatické rostliny venku. Pro vnitřní bonsaje jsou vhodné pouze tropické a subtropické rostliny (z větší části). Rostliny s mírným podnebím musí mít dostatečnou dobu studeného dormanství, pokud mají být udržovány uvnitř.

 • A nakonec
  Kniha Johna Naka Bonsai Techniques I, 1973, Bonsai Institute of California, je zdaleka nejlepším pojednáním o „pravidlech“ bonsají, které jsem našel. Podle těchto principů dokáže dobře vypadající bonsaj vytvořit každý. Jakmile si je osvojíte, můžete tvořit bonsaje bez jejich dodržování.