Mechy a mechorosty

Mechy jsou s pěstováním bonsají a tvorbou různých scenérií velmi úzce spjaty. Hojně se využívají k dodání dojmu stáří bonsaje, nebo simulují nízkou trávu a dodávají tak celistvý vzhled připomínající zmenšenou reálnou krajinu. Často se tvoří samotné mechária, malé skleníky s několika druhy mechů a scenérií například v zavařovací lahvi, nebo malém akváriu.

Nejčastěji se pak s mechem při pěstování setkáme ve formě rašeliny, která vzniká tlením mechu rašeliníku ( lat. sphagnum) a přidává se do substrátu, kde zadržuje vodu a zároveň jej provzdušňuje. Samotný rašeliník se pak používá napříkad při technice "air layering", nebo se do něj sadí rostliny s poničenými kořeny - nové kořeny rašeliníkem snadno a rychle prorostou.

Věda, zabývající se mechorosty se nazývá bryologie. Celá oblast mechorostů se rozděluje na hlevíky, játrovky a mechy. V české republice je udáváno na 863 druhů mechorostů - 4 hlevíky, 207 játrovek a 652 mechů. Jsou to primitivní vyšší rostliny, které osidlují nehostinná místa a díky růstu a odumírání začínají tvořit humus, rašelinu a vznik půdy. Velmi dobře zadržují vodu a brání erozi a povodním.